• Què ésÉs la reunió anual que organitza l'escola per donar-vos informació d'interès general (pedagògica i de funcionament del centre).
 • Quan: Entre els mesos d'octubre a novembre
 • Què s'hi explica:

Es divideix en dues parts:

1. Informació general de la classe (a l'aula amb els tutors/es). S'informa de:

   • l'horari de classe
   • l'equip educatiu (EE)
   • el funcionament general del centre
   • el seguiment acadèmic de l'alumne 
   • les sortides i l'esquí
   • les especificitats del curs 
   • la dinàmica del grup classe

2. Informació individual del vostre fill/a (al menjador de l'escola amb tot l'EE). Podeu parlar individualment amb els professors de l'EE del vostre fill/a. Es poden tractar temes com l'adaptació al nou curs, el procés d'aprenentatge, l'actitud envers la feina i el centre...

Darrera modificació: diumenge, 4 de novembre 2018, 09:39