• Què és: És la reunió anual que convoca el tutor/a del vostre fill/a per parlar del seu treball acadèmic i altres.
 • Quan: Al final del primer semestre (febrer-març)
 • Què s'hi explica
  1. Explicació del moment d'avaluació (1r semestre).
  2. Síntesi de l'evolució del vostre fill/a en les diferents àrees d'aprenentatge: es destaca com mobilitza els recursos de les diferents competències.
  3. Si escau, es notifiquen i s'expliquen les mesures educatives pactades en els equips educatius (flexibilitzacions, adaptacions i/o modificacions a les àrees, suport...).
  4. Si escau, podeu aportar informació suplementària i plantejar dubtes o inquietuds.
  5. Es negocien els acords per tal de millorar el procés d'aprenentatge i l'actitud del vostre fill/a tenint en compte la vostra implicació (acompanyament dels deures, revisió de la llibreta de comunicació....) i, se signen.

Darrera modificació: diumenge, 4 de novembre 2018, 09:41