• Què és: Un indicador d'avaluació (IA) és l'eina que permet al docent valorar els alumnes sobre el seu grau de mobilització de recursos. 
  • On es poden consultar: Els IA es poden consultar al programa Clickedu. Cada família disposa d'un codi per accedir-hi. 
  • Qui avalua i quan: Al llarg de cada UT, els professors avaluen les competències treballades a partir dels Indicadors d'Avaluació. En finalitzar la UT, les famílies podeu consultar els resultats accedint a aquest programa, amb el codi que se us haurà facilitat. 

Darrera modificació: diumenge, 4 de novembre 2018, 09:37