• Què informa: 
  1. Del nivell de desenvolupament de les competències generals, d’acord amb la definició del perfil de sortida de la segona ensenyança;
  2. De l’atorgament del graduat en segona ensenyança;
  3. De les orientacions educatives en funció del perfil competencial de l’alumne i dels seus interessos.
  • QuanA final del 2n curs de 2n cicle (finalització de la segona ensenyança).

Darrera modificació: diumenge, 4 de novembre 2018, 09:34