Categoria específica per a la formació no presencial dinamitzada per UPCnet.

Aquest és un curs de formació virtual dirigit a docents que faràn ús de l'entorn d'aprenentatge EDUC&.